Archiv rubriky: Kurzy

Muzikoterapie – všichni umí zpívat!!

Muzikoterapie, aneb každý umíme zpívat Worshop je věnovaný všem, kdo si nevěří a myslí si, že neumí zpívat. Pokud chcete zpívat na veřejnosti a etroufáte si je tento worshop určen i vám. Objevíme s vámi vaše hlasové možnosti a také

Dramaterapie – staňte se režiséry svého života!!

Základní vhled do dramaterapie. Zaměříme se na využívání divadelních a dramaterapeutických přístupů v praxi. Účastníci se seznámí s řadou technik v kontextu dramaterapeutického procesu a dynamiky skupinové práce. Základem bude terapeuticky orientovaná práce s příběhem, vycházející z aktuální situace a

Seznam seminářů

Osobní semináře Leden 2018 Rétorika a řeč těla celodenní workshop!! Rétorika a řeč těla celodenní workshop! Únor 2018 Postavte se svému strachu a určete si své hranice!! Postavte se svému strachu! Dramaterapie – staňte se režiséry svého života!! Dramaterapie –

Jak probudit lásku- víkendový workshop!

  Toužíte po trvalém vztahu plném lásky? Opakují se vám stále stejné modely v partnerství a přitahujete stále stejné partnery? Jste sami bez partnera a myslíte si,že se už nedokážete zamilovat? Máte pocit,že ve vašem stávajícím vztahu už „nehoří plamen

Postavte se svému strachu a určete si své hranice!!

Postavte se svému strachu a určete si své hranice. Svým strachům se můžeme naučit aktivně čelit a rozhodnout se, jak s nimi vědomě naložíme. Ve workshopu se naučíte jak pracovat se svým strachem. Transformujte myšlení a přijměte změny jako součást

Rétorika a řeč těla celodenní workshop!!

Tento workshop je zacílen na osvojení základů úspěšné komunikace. Komunikaci, jakožto společenský proces, jehož hlavní funkcí je sdílení informací, lze rozdělit do dvou linií, které se ve výsledku vzájemně prolínají, ovlivňují, a nakonec se stávají jednotou – a to na

Jak získat harmonický vztah?- celodenní workshop

Jak získat harmonický vztah Toužíte po trvalém vztahu plném lásky? Opakují se vám stále stejné modely v partnerství a přitahujete stále stejné partnery? Celodenní workshop na téma jak si udržet dlouhodobě harmonický vztah? Jak najít správného partnera? Jaké chyby ve

Tajemství sebedůvěry -celodenní workshop

Tajemství sebedůvěry Celodenní workshop na téma jak zvýšit své sebehodnocení a sebeúctu bude zaměřen na praktické techniky a odnesete si z něj konkrétní pokyny použitelné pro každý den. Workshop je určen pro všechny, kteří chtějí pracovat se svým sebehodnocením a

Spolupráce

V případě,že máte zájem,aby určitý kurz, nebo seminář  (relaxační víkend)proběhl ve vašem městě, je zde tato možnost a to za předpokladu: – zajistíte prostory a předem se domluvíme na výši nájmu – zajistíte účast nejméně 6 účastníků u pobytového víkendu