CENIK

Rozdíl mezi koučinkem a psychoterapií

Jsem integrativní kouč a využívám více koučovacích přístupů (systematického, Ericksonovského, všímavého, manažerského koučinku a také technik NLP).Co znamená integrativní kouč– Kouč, který zná a umí používat více koučovacích přístupů a dokáže vybrat ze svého portfolia styl spolupráce dle potřeb klienta

KOUČOVANÍ SE NEZAMĚŘUJE NA CHYBY, KTERÉ SE STALY, ALE NA PŘÍLEŽITOSTI, KTERÉ PŘIJDOU! Koučink představuje důvěryhodný vztah, který napomáhá klientovi podniknout konkrétní kroky za účelem dosažení jeho vize, jeho cíle nebo přání. Koučink využívá procesů zkoumání a sebeobjevování k budování klientova uvědomění a přijetí zodpovědnosti, kterého dosahuje prostřednictvím větší struktury, podpory a aktivní zpětné vazby. Proces koučinku pomáhá klientovi nejen přesně definovat jeho cíle, ale také i těchto cílů dosahovat rychleji a s větší efektivitou, než pokud by koučinku nevyužíval. Paralelně s tímto zaměřením na cíl, jako „vedlejší produkt“, dochází ke zlepšování sebereflexe, sebedůvěry, sebevědomí, sebeúcty. Dále schopnosti rozhodovat se a také se zvyšuje schopnost přijímat větší odpovědnost. Skrze změny myšlení a postojů a zlepšování vztahu k sobě sama se rozšiřuje pole možností daného člověka. Zpřístupňují se zejména jeho vnitřní zdroje. V souvislosti s tím se zlepšují jeho vztahy i k druhým lidem. Kouč pomáhá lidem lépe stanovit jejich cíle a následně takto stanovených cílů i dosahovat, chce od svých klientů vždy o něco víc, než čeho by dosáhli bez jeho podpory, podporuje své klienty, aby dosáhli výsledků rychleji a efektivněji, předkládá možnosti a nástroje, zajišťuje pomoc a strukturu pro získání větší efektivity. Koučink je soubor metod, které napomáhají osobnímu rozvoji. Spolupráce kouče a klienta vypadá takto:
Konzultace jsou osobní, nebo telefonické, po skypu či přes email. Záleží pouze na volbě klienta. Koučuje se v prostředí mé kanceláře, nebo v jiném prostředí, které si klient určuje sám. Může se jednat i o park, les, zahradu, nebo kavárnu. Vše je na domluvě a jedná se o vaše rozhodnutí a vaše potřeby. Délka sezení je od jedné hodiny týdně po frekvenci jednou za měsíc. V případě, že klient potřebuje více času, je možné sezení určit i na dvě hodiny v kuse. Opět vše záleží na přání klienta. Vztah kouč a koučovaný je vždy důvěrný! Ctím slib mlčenlivosti! Téma určíme na prvním sezení, na dalších sezeních se po vzájemné dohodě může změnit. V koučování používám už roky metody spojené s řešením poruchami plodnosti, kde mám výborné výsledky.
PŘI KOUČOVÁNÍ DODRŽUJI A ŘÍDÍM SE ETICKÝM KODEXEM! (na vyžádání vám zašlu etický kodex na email a je vždy součástí smlouvy o koučování)! Dále se vzdělám v oblasti koučování a NLP včetně supervize.

Co je Psychologie Štěstí

Tato metoda pracuje s prvky různých psychoterapií v kombinaci s psychologií východu a západu. Pracuje především s emocemi a modely vzorců v podvědomí. Naučí vás žít s nadhledem v těžkých životních situacích a rozvíjet svoji vnitřní i vnější svobodu nezávisle na dění v okolním světě. Jedná se především o rozhovor mezi psychoterapeutem a klientem. Objevíme spolu další možná řešení, podíváme se na celou záležitost z nadhledu a otevřeme témata, která máte obavu sdílet s ostatními. Psychologie štěstí je psychoterapeutická metoda, která se vrací se ke kořenům v minulosti /v dětství/, hledá chybné vzorce a snaží se je odstranit a nahradit novými pozitivními vzorci chování. Psychoterapeut pomáhá definovat klientovi jeho pocity a postoje a ukazuje jakou cestou jít. Jsem autorem této psychoterapeutické metody Psychologie štěstí, která představuje celostní přístup a vychází z předpokladu, že každý z nás má nárok na prožití šťastného života. První sezení je vhodné na 110 minut, abych se mohla důkladně seznámit s vaším problémem a případně položit doplňující otázky. Další sezení je už pouze na 55 minut. Délka sezení i toho prvního záleží na vaší volbě, pouze je nutné uvést délku sezení při objednání / po vašem sezení navazují další klienti/.S metodou Psychologie štěstí se můžete setkat na přednáškách, seminářích a v osobních psychoterapiích, nebo v písemné formě prostřednictvím článků a komentářů v mediích. Psychoterapie je vhodná pro všechny kdo trpí psychosomatickými problémy, úzkostnými stavy, problémy v partnerství, které mají kořeny v minulosti, prožívají těžkou životní situaci, nebo mají problematické vztahy v rodině.
Věnuji se především partnerské oblasti a problémům v partnerství. Poskytuji partnerům v oblasti vztahů i v rodině mediátora, při potřebě domluvit například péči o děti.
Dále se vzdělávám v oblasti psychoterapie. V současné době absolvuji další šestiletý psychoterapeutický výcvik.

Rozdíl mezi koučinkem a konzultací Psychologie štěstí /terapií/ je v následující:

Koučink je rozvojový nástroj a maximalizuje výkon co v nejkratší možné době, nezaobírá se minulostí a toho proč daný problém vznikl,používá vnitřní zdroje klienta, které klient využívá, kouč neradí pouze správně klade otázky.Výsledek koučování se dostaví už během prvního týdne,ale dlouhodobé účinky, jsou znatelné až po 6 měsících.

Psychologie štěstí /psychoterapie/-vrací se ke kořenům v minulosti /v dětství/, hledá chybné vzorce a snaží se je odstranit a nahradit novými pozitivními vzorci chování,psychoterapeut pomáhá definovat klientovi jeho pocity a postoje a ukazuje jakou cestou jít.

Nabídka sebe-rozvojových programů  

Nabídka seberozvojových programů

21 denní koučovací trénink online „Tvořím si svůj život!“

556538_407875959254719_82131293_n
Nedaří se Vám v nějaké oblasti Vašeho života? Máte pocit, že život se staví proti Vám, nerozumíte jeho řeči? Nedaří se Vám v partnerství, práci, finanční oblasti, nebo řešíte zdravotní problém? Nabídka 21 denního koučovacího tréninku přes email.
21 dní budete dostávat emaily, které budou obsahovat důležité informace pro změnu Vaše myšlení. Koučování bude probíhat formou otázek a úkolů a následných odpovědí, které budete zasílat zpět. Vždy následující den obdržíte vyhodnocení a rady jak v dané oblasti nastavit nový program, který Vás dovede k možnosti tvořit si svůj život.
Cena za 21 denní koučovací trénink online-3999 Kč (160 euro), platba předem po obdržení platby se dohodneme na datu, kdy zahájíme 21 denní trénink.Platbu můžete poukázat na účet v ČR v korunách, nebo na eurový účet v eurech. Číslo účtu vám zašlu při objednávce.

21 denní cesta k sebelásce- „Jak najít vztah sami k sobě a zvýšit si sebevědomí“- trénink online

Portrait of attractive young female showing a thumbs up on white background

Koučovací 21-denní trénink přes email bude zaměřen na téma jak zvýšit své sebehodnocení a sebeúctu. Setkáme se v něm s praktickými techniky a konkrétní pokyny použitelné pro každý den. Trénink je určen pro všechny, kteří chtějí pracovat se svým sebehodnocením a zvýšit si tak své sebevědomí. Nabídka 21 denního koučovacího tréninku přes email.
21 dní budete dostávat emaily, které budou obsahovat důležité informace pro změnu Vaše myšlení. Koučování bude probíhat formou otázek a úkolů a následných odpovědí, které budete zasílat zpět. Vždy následující den obdržíte vyhodnocení a rady jak v dané oblasti nastavit nový program, který Vás dovede k možnosti zvýšit si své sebevědomí.
Cena za 21 denní koučovací trénink online-3999 Kč (160 euro), platba předem po obdržení platby se dohodneme na datu, kdy zahájíme 21 denní trénink.Platbu můžete poukázat na účet v ČR v korunách, nebo na eurový účet v eurech. Číslo účtu vám zašlu při objednávce.

 

Ceník a nabídka

Nabídka dárkových poukazu na koučování (lze zakoupit i jen jedno koučovací sezení – pouze na darkový poukaz), psychoterapii, semináře, nebo může být vystaven na určitou finanční částku. Nabídku možností na dárkové poukazy najdete na konci této stránky.

poukaz

Psychologie štěstí psychoterapie- 1500 Kč/50min.(60 euro) První sezení může být na 50 minut pro ujasnění problému, ale většinou doporučuji absolvovat první sezení na 100 minut. / počítejte s tím, že nějaký čas trvá seznámení s vaším problémem a moje doplňující otázky/. Volba délky sezení je na vás, pouze je nutné ji uvést při objednání. Další sezení jsou 50 minutová. Platba je po skončení sezení.

Pokud si zarezervujete termín, je nutné složit rezervační zálohu (v případě předplaceného balíčku to není nutné). Více informací v kontaktech.

Pokud si zakoupíte výhodné balíčky, můžete je použít na osobní sezení, ale také na telefonní, nebo skype sezení. Termín na telefonní, nebo skype sezení, tak získáte nejdéle do 48 hodin. Délka sezení je 50 minut, nebo 100 minut (podle vašich požadavků). Setkání je jednou týdně, nebo jednou za 14 dní, případně jednou měsíčně. Balíčky můžete zaplatit hotově při prvním sezení, nebo předem na účet.
výhodné balíčky při okamžité objednávce a platbě:
8 sezení – cena 12 000,-Kč sleva 5 % tj. 11 400,-Kč  (460 euro)– (sleva 600,- Kč cena za sezení vychází na 1425,-Kč)
12 sezení – cena 18 000,-Kč sleva 10 % tj. 16 200,-Kč  (650 euro)- (sleva 1800,- Kč cena za sezení vychází na 1350,-Kč)
16 sezení – 24 000,-Kč sleva 15 % tj. 20 400,-Kč  (820 euro)- ( sleva 3600,- Kč cena za sezení vychází na 1275,-Kč)

20 sezení – 30 000,-Kč sleva 20 % tj. 24 000,-Kč  (960 euro)-(sleva 6000,- Kč cena za sezení vychází na 1200,-Kč)+ bonus 5% sleva na všechny semináře ( mimo pobytových) na 2 roky.

24 sezení – 36 000,-Kč sleva 25 % tj. 27 000,-Kč  (1080 euro)-(sleva 9000,– Kč cena za sezení vychází na 1125,-Kč)+ bonus 10% sleva na všechny semináře (mimo pobytových) na 3 roky.

28 sezení – 42 000,-Kč sleva 30 % tj. 29 400,-Kč  (1180 euro)- (sleva 12600,Kč cena za sezení vychází na 1050,-Kč)+ bonus 15% sleva na všechny semináře( mimo pobytových) na 4 roky.

Balíčky jsou nepřenosné. Pokud nevyužijete celý balíček, peníze se nevrací.
Platnost balíčků je 8 sezení (8 měsíců), 12 sezení (15 měsíců), 16 sezení (18 měsíců), 20 sezení
(2 roky), 24 sezení (30 měsíců), 28 sezení (na dobu 4 let) od data vystavení. Pokud si zakoupíte výhodné balíčky, můžete je použít mimo osobní sezení také na telefonní, nebo skype sezení. Termín na telefonní, nebo skype sezení, tak získáte nejdéle do 48 hodin. Pokud jsou vaše časové možnosti jiné, než  v časech od 9-18 hod. , případně víkend je cena za sezení o 50% vyšší.

Párová terapie ( poradna v oblasti vztahů)mediace – (Psychologie štěstí –psychoterapie) – 2000 Kč pár/ 50 min. (80 euro) Párová terapie řeší-dlouhodobou nespokojenost jednoho nebo obou partnerů ve vztahu, žárlivost jednoho z partnerů, nevěry, poruchy sexuálního soužití, časté konflikty a hádky, rozvodové úvahy, porozvodové stavy, obtíže ve výchově dětí, problémové dospívání dětí, konflikty v širší rodině, nalezení příčin a řešení konfliktu či krize, jak v partnerské vztahu správně komunikovat, utváření a udržování kvality a dynamiky vztahu, nacházení společných motivů, zájmů a cílů – náhled a porozumění si navzájem porozumět, utváření „partnerských dohod a pravidel“řešení případných potíží v sexuální oblasti, nácvik řešení obtížných situací v partnerských vztazích. Dále nabízím mediaci, která je vhodná při řešení konfliktů, vedení dialogu mezi dvěma účastníky, kteří obtížně hledají společnou dohodu, konsensus.

Pokud si zarezervujete termín, je nutné složit rezervační zálohu (v případě předplaceného balíčku to není nutné). Více informací v kontaktech.

Pokud si zakoupíte výhodné balíčky, můžete je použít na osobní sezení, ale také na telefonní, nebo skype sezení. Termín na telefonní, nebo skype sezení, tak získáte nejdéle do 48 hodin. Délka sezení je 50 minut, nebo 100 minut (podle vašich požadavků). Setkání je jednou týdně, nebo jednou za 14 dní, případně jednou měsíčně. Balíčky můžete zaplatit hotově při prvním sezení, nebo předem na účet.
výhodné balíčky při okamžité objednávce a platbě:
8 sezení – cena 16 000,-Kč sleva 5 % tj. 15 200,-Kč  (610 euro)– (sleva 800,- Kč cena za sezení vychází na 1900,-Kč)
12 sezení – cena 24 000,-Kč sleva 10 % tj. 21 600,-Kč (870 euro)- (sleva 2400,-Kč cena za sezení vychází na 1800,-Kč)
16 sezení – 32 000,-Kč sleva 15 % tj. 27 200,-Kč (1090 euro)-(sleva 4800,- Kč cena za sezení vychází na 1700,-Kč)

20 sezení – 40 000,-Kč sleva 20 % tj. 32 000,-Kč (1280 euro)- (sleva 8000,-Kč cena za sezení vychází na 1600,-Kč)+ bonus 5% sleva na všechny semináře ( mimo pobytových) na 2 roky.

24 sezení – 48 000,-Kč sleva 25 % tj. 36 000,-Kč (1440 euro)- (sleva 12000,-Kč cena za sezení vychází na 1500,-Kč)+ bonus 10% sleva na všechny semináře ( mimo pobytových) na 3 roky.

28 sezení – 56 000,-Kč sleva 30 % tj. 39 200,-Kč (1570 euro)- (sleva 16800,- Kč cena za sezení vychází na 1400,-Kč)+ bonus 15% sleva na všechny semináře ( mimo pobytových) na 4 roky.

Balíčky jsou nepřenosné. Pokud nevyužijete celý balíček, peníze se nevrací.
Platnost balíčků je 8 sezení (8 měsíců), 12 sezení (15 měsíců), 16 sezení (18 měsíců), 20 sezení
(2 roky), 24 sezení (3 roky), 28 sezení (na dobu 5 let) od data vystavení. Pokud si zakoupíte výhodné balíčky, můžete je použít mimo osobní sezení také na telefonní, nebo skype sezení. Termín na telefonní, nebo skype sezení, tak získáte nejdéle do 48 hodin. Pokud jsou vaše časové možnosti jiné, než  v časech od 9-18 hod. , případně víkend je cena za sezení o 50% vyšší.

Integrativní koučink – 2500 Kč/55min.-Úvodní „nultá“ konzultace je na 15 minut- 30 min. je v případě, že se s klientem vidíme poprvé a slouží k vyjasnění cílů, objasnění co koučování znamená, případně vysvětlení rozdílu mezi koučováním a psychoterapií a naladění klienta a kouče. Těchto 15 min.- 30 min. je zdarma. Poté určíme kontrakt a délku sezení, minimum koučovacích sezení jsou čtyři. Klient i kouč mají čas rozmyslet se, zda chtějí zahájit koučování. Před prvním koučovacím sezení, je nutné zaplatit celou délku koučování, tj. 4- 16 koučovacích sezení a to nejdéle týden dopředu na účet, případně dle dohody před prvním sezením osobně. Následně lze dokoupit, jednotlivé koučovací hodiny. Na osobní koučink, obdržíte koučovací smlouvu.
výhodné balíčky při okamžité objednávce:
4 sezení – cena : 10 000,-Kč (400 euro)
6 sezení– cena 15 000,-Kč- sleva 5% tj. 14 250,- Kč (570 euro)

8 sezení – cena 20 000,-Kč sleva 10% tj.18 000,-Kč  (720 euro)+ bonus 5% sleva na všechny semináře ( mimo pobytových) na 1 rok.

12 sezení – cena 30 000,-Kč sleva 15 % tj.25 500,-Kč (1020 euro) + bonus 10% sleva na všechny semináře ( mimo pobytových) na 2 roky.

16 sezení – 40 000,-Kč sleva 20 % tj. 32 000,-Kč  ( 1280 euro)+ bonus 15% sleva na všechny semináře ( mimo pobytových) na 3 roky.

20 sezení – 50 000,-Kč sleva 25 % tj. 37 500,-Kč  ( 1500 euro)+ bonus 20% sleva na všechny semináře ( mimo pobytových) na 3 roky.

Partnerský integrativní koučink – 3500 Kč/55min-(140 euro) (za párové koučování. Partnerský koučink slouží k vyjasnění komunikace mezi partnery, řešení názorů, urovnání ve výchově dětí, srovnání vztahu s rodiči, potlačení stereotypu v partnerství, odstranění nevěry a nastolení důvěry ve vztahu, vyjasnění kariéry mezi partnery, sexuálního života a vztahy napříč rodinou. Sezení je pro páry. Jednotlivé sezení pro jednoho z partnerů zahrnuje osobní koučink. Podmínky partnerského koučinku jsou stejné jako u osobního koučinku. tj. Úvodní „nultá“ konzultace je na 15 minut- 30 min. je v případě, že se s klienty vidíme poprvé a slouží k vyjasnění cílů, objasnění co koučování znamená, případně vysvětlení rozdílu mezi koučováním a psychoterapií a naladění klienta a kouče. Těchto 15 min.- 30 min. je zdarma. Poté určíme kontrakt a délku sezení, minimum koučovacích sezení jsou čtyři. Klienti i kouč mají čas rozmyslet se, zda chtějí zahájit koučování. Před prvním koučovacím sezení, je nutné zaplatit celou délku koučování, tj. 4- 16 koučovacích sezení a to nejdéle týden dopředu na účet, případně dle dohody před prvním sezením osobně. Následně lze dokoupit, jednotlivé koučovací hodiny. Na partnerský koučink, obdržíte koučovací smlouvu.
výhodné balíčky při okamžité objednávce:
4 sezení – cena : 14 000,-Kč (560 euro)
6 sezení– cena 21 000,-Kč- sleva 5% tj. 19 950,- Kč (800 euro)

8 sezení – cena 28 000,-Kč sleva 10% tj.25 200,-Kč (1010 euro) + bonus 10% sleva na všechny semináře ( mimo pobytových) na 1 rok.

12 sezení – cena 42 000,-Kč sleva 15 % tj. 35 700,-Kč (1430 euro) + bonus 15% sleva na všechny semináře ( mimo pobytových) na 2 roky.

16 sezení – 56 000,-Kč sleva 20 % tj. 44 800,-Kč  (1800 euro)+ bonus 20% sleva na všechny semináře ( mimo pobytových) na 3 roky.

Skype konzultace a konzultace přes telefon – V poslední době mám mnoho klientů ze zahraničí, kteří se nemohou dostavit do ČR / např. Austrálie, Francie, Dominikánská republika, Německo, Anglie, Slovensko, Amerika atd./s klienty se potkávám na sezeních i seminářích přes skype. Klientům tento druh komunikace zcela vyhovuje. V případě, že se klient nemůže dostavit na osobní setkání psychoterapie, nebo koučinku existuje řešení a to konzultace přes skype. Na tuto konzultaci je nutné si rezervovat čas a platba je vždy předem. Platba za sezení musí být zaplacena minimálně týden dopředu, jinak nemohu zajistit stanovený termín. Ceny a podmínky jsou stejné jako u osobních psychoterapií a koučinku. U koučinku si při prvním setkání na skypu určíme délku skype sezení a koučovacích hodin. Rezervovaný čas je závazný stejně jako u osobních setkání. V případě, že u psychoterapie zrušíte konzultaci do 24 hodin ( u osobního setkání to 48 hodin), před rezervovaným časem vrátím vám platbu, nebo převedu na jiný termín. Zrušení termínu rezervace méně než 24 hod před stanoveným termínem platba propadá bez nároku na náhradu. Děkuji za pochopení, svůj čas si pro vás rezervuji a při včasném odhlášení, ho mohu věnovat dalším zájemcům. Platbu můžete poukázat na účet v ČR v korunách, nebo na eurový účet v eurech. Číslo účtu a částku vám zašlu.

Business integrativní koučink a managerský integrativní koučink – nabízím firmám interní koučink jejich zaměstnanců a top managmentu, kde se zaměřuji na pracovní témata jako rozvoj osobnosti manažerů, zvládání stresu a zátěže, time-management, techniky sebeřízení, dosahování rovnováhy mezi prací a osobním životem, slaďování týmů, řešení konfliktů, další vývoj pracovníka, řízení a dosahování výsledků. Cena je 4500 Kč/ 55 min. (180 euro) Celý den ve firmě 29 000,- Kč/den (1200 euro) /maximálně 8 hodin/.

Pro koho je business integrativní koučink určen?
Business koučink je určen pro společnosti, které podporují osobní rozvoj svých zaměstnanců, top managmentu a současně mají zájem zvýšit efektivitu a zlepšit výsledky jednotlivců, týmů a v konečném důsledku i celé organizace.
V business koučinku řeším:
Změna strategie společnosti- změny v top managementu společnosti- rozvoj manažera-vedení lidí – leadership – komunikace a spolupráce – delegování – motivace – zvýšení efektivity – rozhodování – stress management – nastavení a realizace strategií a business plánu – řízení projektů – time management – nastartování v období změn -řešení konfliktů – asertivita – prioritizace – krizové situace – získání respektu – work/life balance

Týmový integrativní koučink – lektorský den ve firmě-cena do 10 účastníků – 6 500 Kč/55 min. (260 euro), celý den 45 000,-Kč /maximálně 8 hodin/. Cena lektorského dne ve firmě mimo ČR- 2000 euro /den.Týmový koučink je výhodný pro zlepšení komunikace a výkonnosti týmu. Při zavedení nových standardů do týmu. Při sestavení nového týmu. Zvláště, je-li sestaven z lidí různých profesí, nebo z lidí pocházejících z různého kulturního prostředí.

PŘI KOUČOVÁNÍ DODRŽUJI A ŘÍDÍM SE ETICKÝM KODEXEM! (najdete ho v kontaktech)

Potřebujete terapii, nebo koučování a nelíbí se Vám prostředí naší poradny. Nabízím Vám konzultace v terénu a to například u vás doma nebo při sportu ( in line brusle, kolo, plavání, tenis, golf) v kavárně případně v jiném prostředí, které je pro Vás přijatelné. Dojedu za Vámi i do jiného města. Sdělte mi své požadavky a najdeme optimální řešení- cena Psychologie štěstí – 1500 Kč/50 min., koučování – 2500 Kč +náklady na dopravu (15 Kč/km- tam i zpět) a náklady s tím spojené.

Platby mohou být v českých korunách, nebo v eurech. Plata hotově, nebo na běžný účet /možnost i euro účtu/. Informace v kontaktech.

Můžete si mne najmout na vaše akce, workshopy, semináře případně pobyty.

Přednáška na určené téma– maximálně 180 min. /cca 20-25 lidí max./ 550 Kč/ osoba

Přednáška pro menší počet lidí do 15 osob.-/ 60-120 min./ 4999 Kč
Víkendový seminář – 29 999 za tři dny /včetně zajištění dopravného, noclehu a stravy, pokud to bude nutné/.

Pobytový workshop– dle počtu účastníků od 2000-2500 Kč/osoba /včetně zajištění dopravného, noclehu a stravy, pokud to bude nutné/.

Jednodenní workshop /cca 6-8 hodin/ – od 1600 Kč- 2600 Kč/osoba

náklady na dopravu (15 Kč/km- tam i zpět) a náklady s tím spojené.

PODMÍNKY OBJEDNÁNÍ :

Rezervace termínu sezení psychoterapie.
Jedná se pouze o psychoterapii (pokud nemáte předplacený balíček), koučinku se rezervace netýká ( u koučinku, si domlouváme přesné termíny při prvním koučování). Při objednání v kanceláři je nutné složit rezervační poplatek 500 Kč ( za 50 minut sezení, za 100 minut je to 1 000 Kč) na číslo účtu 166477845/0600 jako var.symbol uvést datum o které máte zájem. Rezervace je potvrzena až v případě, že složíte rezervační poplatek. Pokud zálohu zašlete déle, jak za tři dny před termínem setkání, informujte se, zda termín už není obsazený. Záloha vám bude odečtena z platby po terapii. V případě, že se nemůžete dostavit a odhlásíte se 48 hodin předem, bude vám záloha vrácena.
Pro zahraniční klienty je to euro účet 2700857282/2010, IBAN CZ1320100000002700857282,BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX,Adresa banky Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1 a záloha je 20 euro ( 40 eura za 110 minut sezení).

Další nabídka seminářů,pobytových víkendů a přednášek pro skupiny lidí i firmy.

Cena vždy na dotaz a po dohodě podle místa, velikosti skupiny a délky požadovaného semináře.
Jak správně asertivně komunikovat
Umění komunikace a slovní sebeobrany
Přestaňte se podceňovat
Jak zvýšit sebevědomí
Poznejte řeč těla
Rovnováha ve vztahu-vztahový seminář
Neplodnost záležitost myšlení
Zákony finanční gramotnosti
Práce a kde je váš talent
Celý komplex semninářů/8 seminářů/ – Senza život,aneb jsi tvůrcem svého života
Koučovací večery nejen pro ženy,ale i muže

Semináře pro firmy – určeny pro kolektivy a firemní pracovníky, prodejce, manažery.

V případě,že máte zájem,aby určitý kurz, nebo seminář (relaxační víkend)proběhl ve vašem městě, je zde tato možnost a to za předpokladu:

– zajistíte prostory a předem se domluvíme na výši nájmu

– zajistíte účast nejméně 10 účastníků u pobytového víkendu nejméně 20 účastníků

– v případě delších kurzů,než jeden den je nutné zajistit i nocleh.

Služby si hradí klient-nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami! Výhoda přímé platby je spojena s tím, že intenzita péče není ovlivněna požadavky pojišťovny. Vaše údaje jsou naprosto důvěrné a po ukončení sezení jsou všechny dokumenty skartovány. Neposílají se do žádné pojišťovny, nebo jiné instituce.

Vaše soukromí zůstává zachováno, sdílené informace jsou přísně důvěrné!

Obchodní podmínky pro kurzy, workshopy a semináře najdete zde :Obchodní podmínky

Mohu Vám pomoci při:

  • hledání životního partnera
  • řešení neplodnosti
  • vytváření finanční svobody
  • posílení sebevědomí
  • hledání Vaší ideální práce
  • nalezení pevného zdraví
  • řešení různých životních situací

Poradna pro řešení neplodnosti

těhotenství

Dlouhodobě se ve své praxi setkávám s klientky, nebo páry, které řeší otázku neplodnosti, nebo opakovaných potratů. Po nějakém čase jsem se tomuto tématu začala více věnovat, což přineslo skvělé výsledky zdravých narozených miminek a šťastných párů.

Smyslem mé poradny je odstranění všech možných psychologických překážek v možnosti naplnění snu o úspěšném rodičovství. Neplodnost a neúspěšné těhotenství značně zatěžuje psychiku nejen ženy, ale i jejího partnera. A to jak v přirozeném početí, tak v asistované reprodukci. Psychická pomoc a podpora je nedílnou součástí úspěšného otěhotnění. Touha mít dítě se někdy nemůže naplnit pouze z velkého tlaku na ženy věk a jiné aspekty, jindy je problém v životním příběhu obou partnerů a v neposlední řadě se může jednat i epigenetický kód skrytý v historii rodiny. Uvolníme také skryté a potlačené emoce spojené například s opakovanými potraty, které ženě velice zatěžují psychiku. A to vrácením k sobě samé a uvolněním stresu a úzkosti. Můžeme pracovat prostřednictvím konzultací s jedním partnerem, nebo i v párovém terapii (párovém koučování). Tak abychom navrátili intimitu a vzájemnou důvěru do vztahu a pomohli odstranit úzkost z prožitých traumat.

Ženy, které prožily opakovaný potrat v prvním trimestru, mohou dost často prožívat pocity smutku, beznaděje, ztráty, sebeobviňování a traumata ze ztráty někoho blízkého. Pro další těhotenství je důležité jak se s tímto traumatem žena vyrovná.

Forma poradny

Probíhá prostřednictvím psychoterapeutického, nebo koučovacího sezení. Společně zmapujeme celý proces a možnosti, s kterými je možné v psychice pracovat a to jak v minulosti, současnosti, nebo budoucnosti. Společně určíme správnou cestu, jak tyto psychické překážky odstranit a nastavit tak psychiku na možnost bezproblémového početí. Překážky budeme odstraňovat pomocí různých psychoterapeutických a koučovacích metod.

Forma sezení a délka a intenzita sezení záleží na potřebách ženy, muže, nebo páru.