Informace o zpracování osobních údajů pro klienty

Správce osobních údajů: Mgr. Šárka Vávrová, IČ 75888530, Bělehradská 35, Praha 2, Vinohrady
Kontaktní údaje správce: Mgr. Šárka Vávrová, telefon: 774 316 871, e-mail: sarka.vavrova@seznam.cz

Účel zpracování osobních údajů:

Vaše osobní údaje v rozsahu: fakturační údaje, e-mail, telefon, případně korespondenční adresu nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy (např. zaslání přístupů do online kurzu, koučinkového programu, konzultací, vstupenek na přednášku, dodání knihy či jiného zboží.

 1. Vedení účetnictví
  Jste-li  zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
 2. Marketing – zasílání newsletterů
  Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), pohlaví, na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte využíváme za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení. Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu 5 let od poslední objednávky. Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 5 let od udělení.

Právní základ zpracování osobních údajů:

 • oprávněný zájem správcena vyřizování objednávek klientů, na jejich informování, včetně zasílání marketingových zpráv, na zjištění kvality nabízeného zboží a služeb

Poskytování osobních údajů je smluvním požadavkem, aby bylo možné naplnit účely oprávněného zájmu správce.

Zabezpečení dokumentů našich klientů

V případě, že s námi absolvujete koučinkové sezení, které poskytujeme osobně nebo po Skype, veškeré informace jsou důvěrné a zajišťujeme jim maximální ochranu. V případě, že naše práce vyžaduje práci s dokumenty, využíváme chráněného systému na Google drive a naši klienti zde mají vždy svoji složku pod spisovou značkou, nikoliv jménem. Přístup ke složce je chráněn heslem. Složky našich klientů uchováváme 1 kalendářní rok od skončení konzultací, poté je vždy smazán. Veškerá dokumentace ke schůzkám s klienty je uzamčena v bezpečném prostoru.

Poskytnutí osobních údajů je

 • povinné
 • pro vyřízení objednávky, pro marketingové účely a informování obecně
 • dobrovolnépro hodnocení workshopu a nákupu zboží, zpracování připomínek a příspěvků do diskuse

VAŠE PRÁVA:

 • máte právo získat přístupke svým osobním údajům, tedy získat potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány; pokud ano, máte právo získat přístup k těmto údajům a dalším konkrétním informacím
 • máte právo na opravusvých zpracovávaných osobních údajů, pokud jsou nepřesné. S přihlédnutím k účelům zpracování můžete požadovat doplnění neúplných osobních údajů.
 • máte právo na výmazosobních údajů v zákonem stanovených případech
 • máte právo na omezení zpracování osobních údajů v zákonem stanovených případech
 • můžete získat své osobní údajeve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a můžete předat své osobní údaje jinému správci
 • máte právo podat stížnostu Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že správce osobních údajů zpracovává Vaše osobní údaje neoprávněně či jinak porušuje Vaše práva

Osobní údaje mohou být ověřovány nebo získávány i z veřejně dostupných zdrojů (obchodní rejstřík, registry propojené přes aplikaci ARES Ministerstva financí).

Osobní údaje jsou zpracovávány dle zákonných požadavků po dobu 10 let od vyřízení poslední objednávky.

K zabezpečení osobních údajů správce přijal vhodná technická a organizační opatření a přístup k nim mají pouze pověřené osoby.
Po uplynutí doby uchování osobních údajů budou tyto údaje vymazány.

Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.