Rétorika a řeč těla celodenní workshop!!

Tento workshop je zacílen na osvojení základů úspěšné komunikace. Komunikaci, jakožto společenský proces, jehož hlavní funkcí je sdílení informací, lze rozdělit do dvou linií, které se ve výsledku vzájemně prolínají, ovlivňují, a nakonec se stávají jednotou – a to na komunikaci verbální (rétorika) a neverbální (řeč těla). Celý workshop bude rozdělen na dvě části – tedy okruh věnující se právě problematice rétorické a okruh mapující základní znalosti nonverbálního projevu, přičemž na konci celého dne obě tyto komunikační témata propojíme do jednotného celku.
RÉTORIKA
Rétorika, jakožto umění (v dnešním pojetí spíše věda) mluvního projevu obsahuje dvě základní témata, a sice tvorbu hlasu a řeči.
Z počátku se budeme věnovat tomu, jakým způsobem vzniká hlas – v této části si osvojíme na základě jednoduchých dechových cvičení základy používání dechu a jeho vliv na kvalitu hlasového projevu. Vyzkoušíme si různá hlasová cvičení, abychom zjistili, jakým způsobem fungují mluvní rezonátory, které z velké míry ovlivňují kvalitu hlasu a mohou být také, v případě špatného používání, původcem zdravotních komplikací, jako je škrábání v krku nebo ztráta hlasu.
Poté se přeneseme do oblasti řečové, tedy do chvíle, kdy hlasu dáváme konkrétní podobu slov. Zde se vydáme na cestu ke správné výslovnosti, artikulační obratnosti, lehkosti, interpretační zdatnosti a zajímavosti a tím se pojící výrazotvorné prostředky řeči jako je melodie, tempo, rytmus, dynamika a jejich vliv na pozornost posluchačů.

 

ŘEČ TĚLA

čili neverbální komunikace – sem patří například postavení těla, používání gest, vyzařování, sebedůvěra,… Tělo je zahradou duše a zobrazovatelem toho, co se děje uvnitř nás. A i když jsme např. nervózní z vystupování před ostatními, tuto rozvibrovanost a vnitřní nejistotu lze elegantně zakrýt skrze jednoduché techniky, kterými vás provedeme.
Účastníci se naučí rozpoznávat osobnostní typy a řeč těla na základě jednoduchých kroků a pozorování. Dokážete rozpoznat osobnostní typ a jeho neverbální komunikaci ve velmi krátkém čase na základě vnímání, zvážení a vyhodnocení širokého spektra signálů, které každá osoba vysílá. Smyslem je pak zjednodušení a usnadnění komunikace.
Provedeme i praktickou analýzu lidí z vašeho nejbližšího okolí a nastavení přístupu ke každému z nich. Dostanete řadu praktických tipů a triků a také zpětnou vazbu jak působíte na druhé.
Tyto vědomosti jsou přínosem pro mezilidské vztahy na pracovišti i v rodině. Dozvíte se, jak se odráží dynamika v našich povahách, firmách i rodinách a dokonce i kulturních skupinách. Jak se projevuje řeč těla v partnerství, nebo i v pracovní oblasti.

CÍL WORKSHOPU

Využít možnosti rétoriky a řeči těla k sebepoznání, zlepšení pracovních vztahů i vztahů v rodině, v předcházení konfliktních situací. Smyslem je zvýšení porozumění sobě samému a dále výrazně lepší pochopení a porozumění důvodům a způsobům jednání ostatních. Omezíte a předejdete tím konfliktní komunikaci. Ovlivníte i výsledky jednání s druhým člověkem /klientem, nadřízeným, partnerem atd./
Objevíte své slabé a silné stránky. Najdete optimální taktiku jak zvládnout jednání, nebo schůzku. Naučíte se při veřejné promluvě „jak na sebe“.
Naučíte se správně dýchat, zacházet s hlasem a dobře artikulovat. Získáte znalosti z neverbální komunikace, které jsou předpokladem pro pružné reagování „rétor-posluchač“. Naučíte se připravit si prezentaci a dovést ji k přesvědčivému předvedení před diváky.

Program

• Uvolnění dechu, vědomé dýchání.
• Otevření a zaměření hlasu, intenzita hlasového projevu.
• Uvolnění tělových a řečových dispozic – uvědomění si řeči těla a práce s ní.
• Dynamika mluveného projevu (frázování, intonace).
• Práce s textem, pravidla mluveného slova.
• Veřejná hodina řečnických projevů – komentáře, rady, doporučení, osobní konzultace, zpětná vazba.
• co je to řeč těla- neverbální komunikace,
• jak minimalizovat riziko špatného prvního dojmu
• jak zmnohonásobit sílu vašeho pohledu, používání dotyků, jak využít lépe práce s vaším hlasem a intonací
• základní postup při rychlém určování osobnostního typu a různé osobnostní typy,
silné a slabé stránky jednotlivých typů (cholerik, flegmatik, sangvinik, melancholik)
• problematika neverbálního dorozumívání mezi muži a ženami, svádění
jak jednat s každým osobnostním typem, kde mohou vznikat potenciální konflikty a jak je řešit,
praktický trénink určování osobnostních typů, pochopení konceptu typologie osobnosti jako obrana proti manipulaci.

Poznámka
V ceně semináře jsou podkladové materiály a občerstvení.
Účastníci obdrží na konci semináře OSVĚDČENÍ o absolvování semináře.
Lektorka: Mgr. Šárka Vávrová – kouč a psychoterapeut, MgA. Libor Stach – herec
Kdy: termín leden – 20.1.2018 od 10:00 do 18:00 s polední přestávkou od 13:00 do 14:30
Omezený počet míst na 10 účastníků – pro větší efektivitu jsou kurzy obsazené pouze malým počtem účastníků.
Kde: Klimentská 50, Praha
Kurzovné za jednodenní workshop: 4 699,- Kč.

Účastník, který má zájem se zúčastnit akce (semináře,workshopu, kurzu, přednášky), uhradí zálohu ve výši 2 699 ,-Kč za akci maximálně do 14 dnů před začátkem akce. Zbývající částku 2000,- Kč může uhradit, 4 dny před akcí na účet. Pokud máte zájem o akci a je doba kratší, než 14 dní před akcí informujte se, zda je volné místo. Pro maximální efektivitu akce je počet účastníků omezen. Pokud si chcete rezervovat místo, je nejlepší platbu uhradit co nejdříve. Po naplnění kapacity nebude možnost se přihlásit!
Závazná rezervace místa na akci vzniká až touto platbou. Po obdržení platby obdržíte potvrzující email o vaší rezervaci.
Číslo účtu pro platbu za akci: 166477845/0600. Pro identifikaci platby je třeba do zprávy pro příjemce uvést své jméno + datum semináře.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.