Akce, workshopy, semináře a pobyty

Můžete si mne najmout na vaše akce, workshopy, semináře, případně pobyty, určené pro kolektivy a firemní pracovníky, prodejce, manažery.
&nbsp
Témata mohou být například následující:
 • Jak správně asertivně komunikovat
 • Komunikace na pracovišti
 • Umění komunikace a slovní sebeobrany
 • Přestaňte se podceňovat
 • Jak zvýšit sebevědomí
 • Poznejte řeč těla- neverbální komunikace
 • Rovnováha ve vztahu-vztahový seminář
 • Neplodnost – záležitost myšlení
 • Negativní myšlení – jak s ním pracovat
 • Práce a kde je váš talent
Mohu vytvořit také přednášku na klíč na téma dle Vašeho požadavku.
 
V případě, že máte zájem, aby určitý kurz nebo seminář (relaxační víkend) proběhl ve vašem městě, je zde tato možnost a to za následujících předpokladů:
 • zajistíte prostory a předem se domluvíme na výši nájmu
 • zajistíte účast nejméně 10ti účastníků, u pobytového víkendu nejméně 20ti účastníků
 • v případě kurzů delších než jeden den je nutné zajistit i nocleh.
Vaše soukromí zůstává zachováno, sdílené informace jsou přísně důvěrné!
Cena vždy na dotaz a po dohodě podle místa, velikosti skupiny a délky požadovaného semináře.

Ceny semináře a pobyty

Přednáška pro menší skupinu – 6.999 Kč
Maximálně 60-120 minut do 15 osob

Přednáška na dané téma větší skupina– 550 Kč/osoba
Maximálně 180 minut minimálně 20 osob – maximálně 25 osob

Víkendový seminář ( 3 dny)- 49.999 Kč
Plus zajištění dopravného, noclehu a stravy, pokud to bude nutné

Pobytový workshop od 2000 – 7500 tis./osoba
Cena dle účastníků, plus zajištění dopravy, noclehu, stravy, pokud to
bude nutné

1 denní workshop od 1.600 Kč- 7.600 Kč/osoba
Cca 6 – 8 hodin

Náklady na dopravu 15 Kč/km  tam i zpět
Ceny jsou dohodou.