Skupinové sezení

Skupinový koučink zaměřený na seberozvoj a sebehodnotu

Posted on

Skupinový koučink zaměřený na seberozvoj a sebehodnotu Tato skupina bude zaměřena na seberozvojový koučink. Skupinu spojuje společné téma,v jehož rámci si každý určí svůj cíl, pracujete na svém cíli v rámci skupiny prostřednictvíminterakcí, inspirací a vzájemného sdílení. Skupina je určena pro všechny, které zajímá danétéma a chtějí se rozvíjet. Pro všechny, kteří si chtějí vyzkoušet koučování […]

Skupinové sezení

Skupinová terapie zaměřená na zvládání stresu a úzkosti

Posted on

Skupinová terapie zaměřená na zvládání stresu a úzkosti Skupinová terapie umožňuje sdílet své zážitky, pocity a myšlenky s ostatními, kteří procházejípodobnými problémy. Zaměřujeme se na interakce mezi jednotlivými účastníky.V rámci skupinové terapie jsou diskutovány různá témata, jako jsou například vztahy srodinou a vrstevníky, stres, úzkosti, deprese nebo další emoční obtíže, což pomáháúčastníkům rozvíjet zdravý vztah […]