O mně

Jsem psychoterapeut, kouč a herecký kouč. Nabízím formu pomoci, která respektuje vaši individualitu. Ve své dlouhodobé praxi se věnuji především řešení neplodnosti, vztahovým problémům − vztahové terapii, mohu vám také pomoci se seberozvojem v osobním a pracovním životě, osobním růstu, zvýšení sebehodnoty a sebejistoty, překonání překážek, ujasnění si žebříčku hodnot, hledání smyslu života, zvládáním dlouhodobého stresu a únavy.  Mým cílem je pomoci vám naplnit vaše sny a cíle ve všech oblastech vašeho života.

V poslední době pracuji jako herecký kouč s herci na různých televizních, divadelních projektech (seriály, divadelní představení a jiné projekty), nebo pracuji s herci, zpěváky na individuálních sezeních.

Nenabízím psychologické služby, nediagnostikuji, netestuji a nevypracovávám znalecké posudky.

V oblasti terapie pracuji se svojí autorskou metodou PSYCHOLOGIE ŠTĚSTÍ, která není vědeckou metodou, ale vychází ze všech mých znalostí a dovedností (jak z oblasti klinické, tak alternativní). Jedná se o prvky a techniky z jiných terapeutických přístupů, které jsou přetaveny a poskládány do vnitřně konzistentního rámce. Spojují více psychoterapeutických přístupů a technik, kde teoretická integrace stojí na myšlence společných prvků, které jsou sdíleny různými směry. Jedná se o zvyšování vědomí, sebeosvobození, sociální osvobození, dramatická úleva, přehodnocení sebe a okolí, protipodmiňování, ovládání podnětů a další. Pracuji s emocemi, aktivní imaginací, vzorci z dětství, zrcadlením, a budu vás provázet tak, aby to vše vycházelo z Vaší individuality.

Při koučování se řadím mezi integrativní kouče, kteří využívají více koučovacích přístupů (systematického, Eriksonovského, všímavého, manažerského a technik NLP). Styl určuji podle potřeb klienta a uzavřeného kontraktu.

Mé vysokoškolské vzdělání je humanitního směru – psychologie a v pozdější době jsem absolvovala i vysokou školu žurnalistického směru včetně sociální a mediální komunikace. Svůj směr jsem si v rámci psychologie našla ve spojení s psychoterapií, tudíž jsem absolvovala psychoterapeutickou fakultu, psychoterapeutický výcvik, v současné době v oblasti psychoterapie získávám další zkušenosti. V oblasti koučování jsem  absolvovala  mezinárodní školu koučování, a další seberozvojové workshopy, včetně alternativních terapií. Stále se v této oblasti vzdělávám a další teoretické vzdělání v oblasti psychoterapie a koučování získám různými sebezkušenostními kurzy, workshopy, a to několikrát ročně. Vzdělávání v této oblasti je pro mne součást mé práce a vzhledem k tomu, kolik dalších směrů, technik mne v této oblasti zajímá, budu se ráda vzdělávat až do konce svého života. Také každý můj klient je pro mne obrovskou inspirací.

Směr mé práce je nejen v rámci psychoterapie a koučování, ale dalším mým velkým koníčkem je práce v oblasti médií. Píšu knihy (Deník koučky, Jak k nám tělo promlouvá, Manuály na šťastný život), scénáře pro rozhlas i televizi, divadelní hry a pracuji pro různé mediální společnosti, seriály, castingy. Daří se mi tak propojit mé dvě životní lásky: psychologii a žurnalistiku. Moje životní motto je “Můžu vše a nemusím nic”. Miluji svůj život, svoji rodinu, přátelé, moji práci, svobodu, divadla, smích, psaní, tanec a lidi. Každý den je pro mne zázrakem a těším se na všechny další dny, které mi přinesou další zážitky a příležitosti jak růst.